لنت ترمز

لنت ترمز،یک قطعه ایمنی –بحرانی در سیستم ترمز وسیله نقلیه است که با به وجود آوردن اصطکاک با دیسک ترمز، باعث ایجاد شتاب منفی می شود.لنت ... ادامه مطلب